Boost je producten met Agrimass

Van waardeloos naar waardevol: wij zetten restromen om in producten van hoge kwaliteit.

Behandeling

Agrimass verzorgt het complete traject: van transport tot opslag bieden wij totaaloplossingen voor zowel klanten als leveranciers

Balanceren van vraag en aanbod

We vinden het een spannende uitdaging om vraag en aanbod in de biomassa-industrie op elkaar af te stemmen. Stel je voor: er is duizend ton maïs beschikbaar, maar een klant heeft slechts tweehonderd ton nodig. Onze oplossing? We slaan de overtollige achthonderd ton strategisch op. Dit maakt het mogelijk om de maïs systematisch en in precies de gewenste hoeveelheden op vooraf bepaalde momenten uit te leveren. Dit scenario biedt slechts een inkijkje in de manieren waarop we samenwerken en ondersteuning bieden aan onze klanten.

Naast opslag zorgen we ook nauwkeurig voor de gelijkmatige kwaliteit van onze producten. Neem bijvoorbeeld maïs met verschillende vochtgehaltes. We balanceren deze verschillen zorgvuldig uit, door het vochtgehalte van verschillende partijen te egaliseren voordat we ze samenvoegen. Deze aandacht voor detail zorgt ervoor dat onze klanten elke keer een consistent, hoogwaardig product ontvangen.

Bij Agrimass gaat het niet alleen om opslag en levering; we voegen bij elke stap waarde toe, met als doel de optimale kwaliteit en efficiëntie in de omgang met biomassa te garanderen.

Zongedroogd voor probleemloos vervoer

In de biomassa-industrie is het waarborgen van de juiste productkwaliteit essentieel. Een goed voorbeeld van onze toewijding aan het leveren hiervan, is toen we olijfresten inkochten van een leverancier uit Noord-Afrika. Bij ontvangst werden we geconfronteerd met een kritiek probleem; het vochtgehalte van de olijfresten overschreed de aanvaardbare drempel, waardoor het ongeschikt was voor efficiënt transport per schip. Om dit op te lossen, hebben we een eenvoudige maar effectieve methode toegepast: we hebben de olijfresten in de zon gedroogd. Zo verbeterden we de kwaliteit en konden we ze probleemloos verschepen.

Bij biomassa is het vochtgehalte cruciaal voor de bruikbaarheid ervan. Te veel vocht leidt tot logistieke problemen en beïnvloedt de kwaliteit negatief. Het zorgt voor meer gewicht en dus hogere transportkosten, én verhoogt het risico op bederf, schimmel of achteruitgang tijdens opslag en transport. Voor de beste kwaliteit kiezen we voor een traditionele en milieuvriendelijke methode: drogen in de zon. Met deze techniek gebruiken we de warmte van de zon en natuurlijke luchtstroom om het vochtgehalte geleidelijk te verminderen, zodat het product klaar is voor vervoer.

Uitpakken en mengen

Dit is het uitpakken en mengen van reststromen. Zo komen er in onze opslag bijvoorbeeld pallets met veevoer binnen. Die pakken we uit met de hand en mengen we tot een veevoer residu.

Net als bij op- en overslag maken we het product eerst homogeen voordat het gemengd wordt. Zo waarborgen we kwaliteit.

Klaar om je bedrijf een boost te geven? Plan een afspraak met een adviseur