Styrk dine produkter med Agrimass

Fra affald til værdi: omdannelse af restprodukter. Det perfekte strømning for optimeret kvalitet.

Behandling

Håndtering af hvert trin i processen: Agrimass tilbyder totalløsninger til transport og opbevaring af biomasse til leverandører og kunder

Balancering af udbud og efterspørgsel

Vi nyder den spændende udfordring, det er at balancere udbud og efterspørgsel i biomasseindustrien. Forestil dig et scenarie, hvor der er tusind tons majs til rådighed, men en kunde kun har brug for to hundrede tons. Hvad er vores løsning? Vi opbevarer de overskydende otte hundrede tons strategisk. Det giver os mulighed for systematisk at levere majsen i præcis de mængder, kunden har brug for, på forudbestemte tidspunkter. Dette scenarie er blot et glimt af de måder, vi samarbejder og støtter vores kunder på.

Ud over simpel opbevaring er et andet kritisk aspekt af vores service at sikre produkthomogenitet. Tag for eksempel majs med varierende fugtighedsniveauer. Vi afbalancerer omhyggeligt disse forskelle og udligner fugtindholdet på tværs af forskellige partier, før vi kombinerer dem. Denne opmærksomhed på detaljer sikrer, at vores kunder får et ensartet produkt af høj kvalitet hver gang.

Hos Agrimass handler det ikke kun om opbevaring og levering; det handler om at tilføre værdi på hvert trin og sikre optimal kvalitet og effektivitet i håndteringen af biomasse.

Soltørring til problemfri transport

I en verden med indkøb og levering af biomasse er det altafgørende at sikre den rette produktkvalitet. Et konkret eksempel på denne forpligtelse blev realiseret, da vi købte olivenpresserester fra en nordafrikansk leverandør af olivenolie. Ved modtagelsen blev vi konfronteret med et kritisk problem: Fugtindholdet i olivenpresseresterne overskred den acceptable grænse, hvilket gjorde dem uegnede til effektiv transport med båd. For at løse denne udfordring anvendte vi en afgørende proces: tørring af olivenpresseresterne under solen for at opnå det ønskede kvalitetsniveau til problemfri transport.

Når det gælder biomassematerialer som for eksempel olivenrester, spiller fugtindholdet en afgørende rolle for deres egnethed til forskellige anvendelser. Biomasse med for højt fugtindhold giver logistiske og kvalitetsrelaterede udfordringer. Disse omfatter øget vægt, hvilket øger transportomkostningerne, og risikoen for ødelæggelse, skimmelvækst eller nedbrydning under opbevaring og håndtering. I vores stræben efter optimal kvalitet benytter vi os af en ældgammel og miljøvenlig metode: soltørring. Denne teknik udnytter kraften i solens varme og den naturlige luftstrøm til gradvist at reducere restproduktets fugtindhold og omdanne det til et transportklart produkt.

Udpakning og blanding

To kritiske trin i vores udbuds- og efterspørgselsstyringsproces er udpakning og blanding, som spiller en afgørende rolle for at sikre de højeste standarder for kvalitet og effektivitet. Når pallerne med dyrefoder ankommer til vores lagerfaciliteter, pakker vi dem ud i hånden og sikrer, at hver komponent håndteres med præcision og omhu. Denne praktiske tilgang minimerer risikoen for skader og opretholder produkternes integritet.

Før blandingen begynder, sikrer vi, at alle komponenter er blandet grundigt for at skabe et ensartet og konsistent produkt. Konsistens er en hjørnesten i vores kvalitetssikring og garanterer, at vores biomasseprodukter lever op til de højeste standarder.

Derefter blander vi produkterne, f.eks. dyrefoder, til en reststrøm, der er skræddersyet til specifikke krav. Denne omhyggelige blandingsproces sikrer, at hvert parti har en ensartet sammensætning, og gør det muligt for os at levere overlegne biomasseprodukter til vores kunder, tilpasset deres unikke behov.

Klar til at booste din forretning? Planlæg et møde med en rådgiver